Go to Top

Reach Lovgivning

REACH (EU kemikalie lovgivning) som omhandler krav til udarbejdelser af sikkerhedsdatablade for kemiske væsker og blandinger.

Jf REACH artikel 3, er der ikke krav om sikkerhedsdatablade på færdigvarer.

Danmat Iso systems fremstiller kun færdigvarer, og er derfor ikke omfatter af kravene om sikkerhedsdatablade Jf. REACH bekendtgørelsen.