Go to Top

Tråd

“Galvaniseret” tråd 0,65 mm til tråd
fastgørelse af isolering. Tråden
anvendes ligeledes til midlertidig
fastholdelse af PVC bøjninger og
-folie, inden folien limes med PVC lim.