Go to Top

Nitteværktøj

Nitteværktøj til montering af nitter.99_nitte
Værktøjet kan anvendes stående eller
liggende, – alt efter pladsforhold.